Αειφόρος Ήπειρος

Η «Αειφόρος Ήπειρος» είναι μια ανεξάρτητη αυτοχρηματοδοτούμενη αυτοδιοικητική παράταξη της Ηπείρου. Τα ιδρυτικά μέλη της παράταξης, αν και βαθιά πολιτικοποιημένα, κινούνται ανεξαρτήτως κομμάτων. Αποφασίσαμε να ενεργοποιηθούμε και να θέσουμε την τεχνογνωσία μας και την μακρά εμπειρία μας στην υπηρεσία των τοπικών κοινωνιών, θεωρώντας χρέος μας να συμβάλλουμε στην απαραίτητη και επιτακτική προσπάθεια για εθνική και τοπική πρόοδο, ώστε να ξεπεραστεί η παρούσα παρακμή. Οι κινήσεις, οι προτάσεις, και οι τοποθετήσεις μας, διέπονται από τις αρχές Αειφόρου Ανάπτυξης.

Η κατάσταση γενικευμένης κομματοκρατίας και οικογενειοκρατίας, γραφειοκρατίας και πελατειακών σχέσεων, αδιαφάνειας, έλλειψης στρατηγικού σχεδιασμού, και η συνεπακόλουθη  ανεργία και φυγή εργαζομένων από τη χώρα, απαιτούν να δράσουμε άμεσα και να συμβάλλουμε στην προσπάθεια αντιστροφής του προβλήματος, καθώς η επίπτωση στην οικονομία και την κοινωνία είναι καταστροφική. Απαιτείται η δημιουργία νέων θέσεων ποιοτικής εργασίας, καθώς και συνολικότερες κινήσεις για δημιουργία κλίματος σεβασμού, ασφάλειας και αξιοκρατίας, ώστε να γίνει ελκυστική η εργασία και η κοινωνία στους νέους μας αλλά και σε πιθανούς υγιείς επενδυτές.

Ειδικότερα για την Ήπειρο τα μοναδικά μας οικοσυστήματα, καθώς και οι  υφιστάμενες οικονομικές μας δραστηριότητες: ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός, αλλά και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο κεφάλαιο μας, προφανώς δεν είναι συμβατά ούτε με καταστροφικές εξορύξεις υδρογονανθράκων ούτε με ευκαιριακές εργολαβίες φαραωνικών ανανεωσίμων χωρίς στρατηγικό και χωροταξικό σχεδιασμό, συνεπώς εις βάρος των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών.

Η χάραξη στρατηγικής για την Ήπειρο και τους Δήμους της δεν μπορεί παρά να βασιστεί σε διεξοδική ανάλυση των ευκαιριών και των προκλήσεων που προκύπτουν στις ερχόμενες δεκαετίες της Κλιματικής και Ενεργειακής κρίσης και της Πράσινης και Ψηφιακής Μετάβασης. Η Αειφορία παρέχει το δημοκρατικό, αναπτυξιακό και τεχνο-οικονομικό πλαίσιο ουσίας για ουσιαστικές αναπτυξιακές προτάσεις και δράσεις, που δεν πρέπει να εκφυλίζονται σε νεοφιλελεύθερες «πράσινες» εργολαβίες. 

Το όραμα μας είναι να αναδείξουμε την Ήπειρο, από εσωστρεφή ουραγό της Βιομηχανικής Εποχής, σε εξωστρεφές πρότυπο ουσιαστικής Αειφόρου Ανάπτυξης.

Σας προσκαλούμε να περιηγηθείτε στην ψηφιακή μας σελίδα ώστε να δείτε τις βασικές μας θέσεις και τον αναπτυξιακό στρατηγικό οδικό χάρτη που έχουμε συντάξει για την Ήπειρο και τους Δήμους της, τα σύντομα βιογραφικά των συμμετεχόντων στην παράταξή μας, τις πρωτοβουλίες που έχουμε ήδη δρομολογήσει, δημοσιευμένη αρθρογραφία μας, καθώς και αναρτημένους διαδικτυακούς συνδέσμους σχετικούς με τις σύγχρονες τάσεις οικονομικής ανάπτυξης.