Τεχνικοί Σύμβουλοι

Σύμβουλος Χρηματο – Οικονομικής Στρατηγικής
Πάνος Τουρναβίτης
Ο Πάνος γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1978 όπου και ολοκλήρωσε το σχολείο. Στη συνέχεια αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. Απέκτησε επαγγελματική εμπειρία από το 2001 ως το 2008 σε σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής, ενώ παράλληλα έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το 2008 προσελήφθη ως Διευθυντής Πληροφορικής στην Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, το 2012 προήχθη σε Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών, και από το 2015 είναι Γενικός Διευθυντής και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας, Μέλος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος καθώς και Μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών (FEBEA).

Σύμβουλος Τεχνολογιών και Πολιτικών Ενέργειας
Βασίλειος Μπατάλας
Ο Βασίλης γεννήθηκε το 1980 και μεγάλωσε στην Κατερίνη, όπου και ολοκλήρωσε το σχολείο. Στη συνέχεια αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ, με εξειδίκευση σε θέματα Ενέργειας. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Loughborough University U.K. στο μεγαλύτερο και πιο σημαντικό Κέντρο Τεχνολογιών Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας το CREST: Center for Renewable Energy Systems Technology. Έχει εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το 2008 η οποία περιλαμβάνει μελετητική εμπειρία Ήλεκτρο – Μηχανολογικών και ανανεώσιμων ενεργειακών συστημάτων, καθώς και μεγάλη εμπειρία κατασκευής Ήλεκτρο – Μηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και διασυνδεδεμένων και αυτόνομων φωτοβολταϊκών.

Σύμβουλος Πληροφορικής και Έρευνας & Καινοτομίας
Γιώργος Γεωργούλας
Ο Γιώργος γεννήθηκε στην Άρτα το 1976, όπου και ολοκλήρωσε το σχολείο. Στη συνέχεια αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Πατρών, αρχικά ως Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και στη συνέχεια ως Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εξειδίκευση στα Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής. Πέραν από κάτοχος Διδακτορικού τίτλου είναι και συγγραφέας δεκάδων πρωτότυπων επιστημονικών δημοσιεύσεων. Έχει επαγγελματική εμπειρία σε Εταιρείες και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα από το 2000 στην Ελλάδα, τις Η.Π.Α, τη Σουηδία, την Ιταλία κ.α.

Σύμβουλος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Διαδικτύου
Νικόλαος Μπατάλας
Ο Νίκος γεννήθηκε το 1978 και μεγάλωσε στην Κατερίνη, όπου και ολοκλήρωσε το σχολείο. Στη συνέχεια αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ, με εξειδίκευση σε θέματα Τεχνολογίας Υπολογιστών. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ως υπότροφος Marie Curie σε θέματα διάδρασης υπολογιστή – χρήστη (human – machine interaction)  στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Eindhoven της Ολλανδίας (TUE), ένα από τα σημαντικότερα Κέντρα Τεχνολογικής Αριστείας παγκοσμίως. Έχει εργασιακή εμπειρία κυρίως στην Ολλανδία και τις Η.Π.Α. από το 2008. Μιλά άριστα Αγγλικά και καλά Γερμανικά.

Σύμβουλος Βιώσιμης Βιομηχανικής Στρατηγικής
Παναγιώτης Καρνούσκος
Ο Παναγιώτης γεννήθηκε στην Άρτα το 1976. Μεγάλωσε στης Πάτρα και αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Περιβάλλον (Πανεπιστήμιο Strathclyde, Σκωτία) καθώς και MBA με ειδίκευση σε Διοίκηση  Βιομηχανίας και Οικονομικά (BTH, Σουηδία). Έχει 15ετή διεθνή εργασιακή εμπειρία σε πολυεθνική βιομηχανία (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αμερική),  σε  σχεδιασμό και εκτέλεση  παραγωγικών έργων, σε αξιολόγηση επενδύσεων, καθώς και στον τομέα έρευνας και βιομηχανοποίησης νέων προϊόντων. Παράλληλα εργάζεται ως εξωτερικός σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων επενδύσεων στον τομέα της καινοτομίας.