Διαδικτυακοί Σύνδεσμοι

Αειφορία ως Νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο

United Nations “Our Common Future” Report 1987 (EN)

United Nations Sustainable Development Goals 2015 (EN)

University Global Coalition for Sustainability 2022 (EN)

Triple Bottom Line Approach 1994 (EN)

“ESG” UN Principles for Sustainable Investment 2006 (EN)

Why GDP doesn’t add up 2010 (EN)

Ευρωπαϊκές Πολιτικές & Στρατηγικές

European Commision Priorities 2019 – 2024 (EN)

EU Climate Strategies and Targets 2020 (EN)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 2019

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ” Fit for 55 ” 2021

REPowerEU: Affordable, Secure, Renewable Energy 2022 (EN)

Covenant of Mayors Europe 2008 (EN)

EU Renovation Wave 2020 (EN)

European Circular Economy Action Plan 2021 (EN)

The European Digital Strategy 2021 (EN)

European Common Agricultural Policy 2023 – 2027 (EN)

Ελληνικά Σχέδια Δράσης και Νομοθεσία

Αναπτυξιακός Νόμος 2022

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021

Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ) 2019

Κοινά Σχόλια Greenpeace WWF για το Ε.Σ.Ε.Κ 2019

Εθνικός Κλιματικός Νόμος 4936 2022

Σχόλια Χάρη Δούκα για τον Κλιματικό Νόμο

Ε.Σ.Π.Α 2021 – 2027

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021

Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων 2019

Ενεργειακή Απόδοση στο Δημόσιο Τομέα 2008

Ενεργειακή Απόδοση στο Δημόσιο Τομέα 2022

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α) 2020

Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023 – 2027 ( Εθνικό Σχέδιο )

Πρόγραμμα Ο.Τ.Α. ” Αντώνης Τρίτσης ” 2020 – 2023

Οργανισμός ” Πράσινο Ταμείο “

Περιβαλλοντικός ( ; ) Νόμος 4685 2020

Εθνική Στρατηγική για τα Δάση 2018

Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα 2014

Περιφέρεια Ηπείρου & Δήμος Ιωαννιτών

Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Ηπείρου 2003

Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Ηπείρου 2018

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014 – 2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2021 – 2027

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Ιωαννιτών 2020 – 2023

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας Δ. Ιωαννιτών 2018

Ενεργειακές Κοινότητες Νόμος 4513 του 2018

Ενεργειακός Συμψηφισμός Ο.Τ.Α 2018

Αναβάθμιση Οδοφωτισμού Ο.Τ.Α. 2020

100 European Carbon Neutral Cities by 2030 (EN)

100 Intelligent European Cities Challenge (EN)

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2021 – 2026

Έρευνα και Καινοτομία

4η Βιομηχανική Επανάσταση

EU Horizon Research and Innovation 2021 – 2027 (EN)

EU Hydrogen Strategy 2020 – 2050 (EN)

Innovation: A Plan to Revitalize Greece HBR, (EN) 2014

Local Clusters in the Global Economy, Porter, Harvard, 2000 (EN)