Βασικές Θέσεις

Βασική Φιλοσοφία: Οι κινήσεις, οι προτάσεις, και οι τοποθετήσεις μας, διέπονται από τις αρχές Αειφόρου Ανάπτυξης όπως έχουν προσδιοριστεί από τον Ο.Η.Ε. Η Αειφορία είναι ένα δημοκρατικό, πολιτικό, αναπτυξιακό και τεχνο-οικονομικό πλαίσιο ουσίας. Σε καμία περίπτωση δεν είναι μια νεοφιλελεύθερη «πράσινη» φούσκα, που μπορεί να διασταλεί για να χωρέσει από εξορύξεις υδρογονανθράκων μέχρι φαραωνικά έργα Ανανεώσιμης Ενέργειας χωρίς Στρατηγικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό, συνεπώς εις βάρος των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών. Προϋποθέσεις της Αειφορίας είναι η ενσωμάτωση των Οικονομικών και Περιβαλλοντικών πολιτικών, η ελάχιστη χρήση Πόρων, η ισότητα και η συμμετοχή των πολιτών στη Δημοκρατία.

Ισότιμη αντιμετώπιση όλης της Περιφέρειας χωρίς μεροληψία και με απέχθεια για τη διαφθορά και την κομματοκρατία και κατά μέτωπο αντιπαράθεση σε αυτή. Προτεραιότητα στη στήριξη των αδυνάμων συμπολιτών και συνανθρώπων μας. 

Ανοιχτή Δημόσια σφαίρα και Δημόσιοι χώροι. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχει επικρατήσει κουλτούρα κατάληψης όλων των ειδών: θέσεων εξουσίας, δημόσιων πόρων, κτιρίων, πεζοδρομίων, θέσεων αναπήρων κ.α. Εξάντληση των περιθωρίων για αντιμετώπιση του φαινομένου και εφαρμογή συμμετοχικής δημοκρατίας στην περιφερειακή διακυβέρνηση.

Βελτιστοποίηση και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α: Κάθετα αντίθετοι σε κάθε γραφειοκρατική πρακτική και νοοτροπία. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις και ευκαιρίες διεθνώς και οι Ο.Τ.Α της Ηπείρου θα πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά στο παγκόσμιο αυτό κύμα της ψηφιακής μετάβασης.

Συνεργασία των Δήμων της Ηπείρου: Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου οφείλει να γίνει ένας σύγχρονος και υψηλού επιπέδου συνεργατικός οργανισμός προς όφελος των Δημοτών και μια εξισορροπητική δύναμη στην Κεντρική και Περιφερειακή Διοίκηση. Επιβεβλημένη η στενή και ουσιαστική συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, την Περιφέρεια και το Φο.Δ.Σ.Α. Ηπείρου, καθώς και ο ηγετικός και όχι διαλυτικός ρόλος του Δήμου Ιωαννιτών.

Αναβάθμιση των Δ.Ε.Υ.Α. της Ηπείρου: Αναβάθμιση και αναδιοργάνωση των Δ.Ε.Υ.Α. της Ηπείρου σε σύγχρονους και υψηλού επιπέδου οργανισμούς προς όφελος των δημοτών και του περιβάλλοντος. Οι ΔΕΥΑ πρέπει να αποτελέσουν κομβικά μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας κάθε Δήμου, αλλά και οργανισμοί που πρέπει να αναπτύξουν σοβαρή τεχνογνωσία σε θέματα υδρολογίας. Επιβεβλημένη η στενή και ουσιαστική συνεργασία με την Κεντρική Ένωση ΔΕΥΑ Ελλάδας, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ.

Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ: Άμεση σύνταξη και υλοποίηση συνολικού πλάνου προσβασιμότητας σε συνεργασία με τους Δήμους.

Περιβάλλον: Η Ήπειρος είναι μια από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικά περιοχές της Ευρώπης. Η απόλυτη προάσπιση των οικοσυστημάτων της Ηπείρου είναι ηθική και νομική υποχρέωση και αναπτυξιακή επένδυση. 

Υγεία: Στην Ελλάδα τα θέματα Υγείας, υπό την έννοια της περίθαλψης, ρυθμίζονται κατά βάση Εθνικά. Σειρά δράσεων μπορούν να γίνουν σε επίπεδο Δήμων και Περιφέρειας που να συγκλίνουν στην προστασία της Υγείας μας όπως αυτή ορίζεται στο καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας: «κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας».

Πολιτισμός: Στήριξη όλων των δράσεων και των ομάδων που συμβάλλουν στην πολιτιστική ζωή του τόπου. Ανάδειξη της ιδιαιτερότητας του Ηπειρώτικου πολιτισμού, και των κοινοτήτων που τον συνθέτουν, σε όλες του τις εκφάνσεις διαχρονικά. Οικονομική και τεχνική συμβολή στις απαραίτητες ανακαινίσεις και συντηρήσεις των μνημείων μας, καθώς και στη διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μας.

Αθλητισμός: Στηρίζουμε όλες τις δράσεις αθλητισμού, με έμφαση στον ερασιτεχνικό αθλητισμό για υγεία και ευεξία, αλλά και τον επαγγελματικό  πρωταθλητισμό που δημιουργεί οικονομία και προβάλλει τον τόπο.

Οικονομία: Στήριξη πρωτίστως του κόσμου της εργασίας, αλλά και της υγιούς επιχειρηματικότητας και ειδικότερα του ποιοτικού πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης του, του τουρισμού, της ανανεώσιμης ενέργειας και της πληροφορικής. Ειδική έμφαση στα θέματα συνεταιριστικής και συνεργατικής οικονομίας και μικροχρηματοδοτήσεων. Κατάθεση συνολικού, ολιστικού, ρεαλιστικού και σύγχρονου Αναπτυξιακού Στρατηγικού Πλάνου  5ετίας και 10ετίας.

Η διατήρηση του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα στην Ήπειρο είναι σημαντικότατη για οικονομικούς, ιστορικούς και στρατηγικούς λόγους.  Ειδική έμφαση στον στα θέματα συνεταιριστικής και συνεργατικής οικονομίας και μικροχρηματοδοτήσεων, στις καλές και βιολογικές πρακτικές και στην σύνδεσή του με εναλλακτικές μορφές τουρισμού (οικοτουρισμός – αγροτοτουρισμός). Ειδική έμφαση στη μελισσοκομία λόγω της υψηλής διατροφικής και οικονομικής αξίας του μελιού αλλά και της σημασίας για το οικοσύστημα. Προστασία της παραδοσιακής παράκτιας αλιείας. Στήριξη του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειες, διασφαλίζοντας ότι ακολουθεί απολύτως καλές πρακτικές σε όλους τους τομείς.

Ίδρυση Κέντρου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας που να υποστηρίζει νέους και υφιστάμενους υγιείς παραγωγούς, επιχειρηματίες και επαγγελματίας μικρής και μεσαίας κλίμακας, και κυρίως ανέργους, των οποίων οι δράσεις ή τα πλάνα συγκλίνουν με τους στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης.

Τουρισμός ψηλής ποιότητας με έμφαση και υποστήριξη στον οικοτουρισμό και στον θεματικό τουρισμό: ιστορίας, παράδοσης, γαστρονομίας, υγείας και ευεξίας και στις υπαίθριες δραστηριότητες. Απαραίτητο ένα υγιές μοντέλου τουρισμού που να τον διασυνδέει με την τοπική οικονομία και τον τοπικό πολιτισμό. Αξιοποίηση του συνδυασμού βουνού – θάλασσας που προσφέρει η Ήπειρος.    

Εξωστρέφεια: Ουσιαστική διασύνδεση της Ηπείρου με ανάλογες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Περιφέρειες σε όλους τους τομείς: οικονομία, πολιτισμό, εκπαίδευση και τεχνολογία. Αξιοποίηση του κεφαλαίου των Ηπειρωτών της Αθήνας και της διασποράς. Η Ήπειρος μπορεί αδιαμφισβήτητα να αποτελέσει πόλο έλξης για « ψηφιακούς νομάδες » που θα αποφασίσουν να ζουν εδώ απολαμβάνοντας την ποιοτική καθημερινότητα και να τηλε – εργάζονται. Δυναμική Καμπάνια για λειτουργία του Αερολιμένα Ιωαννίνων ως Διεθνούς με τακτικές πτήσεις σε εβδομαδιαία βάση στην Κεντρική / Βόρεια Ευρώπη.

Ενέργεια: Άμεση εκκίνηση καμπάνιας για κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για εξοικονόμηση, παραγωγή και αποθήκευση ανανεώσιμης Ενέργειας και πράσινου υδρογόνου, με παράλληλη παροχή στήριξης στους πολίτες και τους Ο.Τ.Α. για ίδρυση Ενεργειακών Κοινοτήτων. Στήριξη στις επενδύσεις παραγωγής και αποθήκευσης ανανεώσιμης Ενέργειας από έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας με απόλυτο σεβασμός στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία η οποία πρέπει να εκσυγχρονιστεί άμεσα με ένα Νέο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού ΑΠΕ. Ειδική έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, ως άξονα βελτίωσης της λειτουργίας των οργανισμών και όχι φτωχοποίησης, και στην παραγωγή βιοαερίου από τη διαχείριση οργανικών υπολειμμάτων. Εξάντληση όλων των περιθωρίων για ακύρωση εξορύξεων υδρογονανθράκων – πετρελαίου, καθώς και κάθε νέου τεχνικού έργου που σχετίζεται με υδρογονάνθρακες.

Στήριξη και Συμμετοχή στην Κυκλική οικονομία: Συμβολή στην εκπαίδευση των πολιτών, αξιοποίηση των νέων υποδομών και δημιουργία περαιτέρω υποδομών και δικτύων για επανάχρηση, μεταποίηση, ανακύκλωση. Ειδική έμφαση στην οικολογική – ορθολογική διαχείριση των οργανικών υπολειμμάτων του πρωτογενούς τομέα. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου οφείλει να γίνει ένας σύγχρονος και υψηλού επιπέδου συνεργατικός οργανισμός προς όφελος του Περιβάλλοντος και της Οικονομίας και όχι ένας ακόμα παρασιτικός τροχονόμος εργολαβιών.

Μεταφορές: Οικονομική αξιοποίηση των οδικών έργων που ολοκληρώθηκαν στην Ήπειρο μετατρέποντας την σε σημαντικό μεταφορικό κόμβο. Αξιοποίηση του Λιμένα της Ηγουμενίτσας και υποστήριξη επενδύσεων αποθήκευσης και μεταφοράς (logistics). Δυναμική Καμπάνια για λειτουργία του Αερολιμένα Ιωαννίνων ως Διεθνούς με τακτικές πτήσεις σε εβδομαδιαία βάση στην Κεντρική / Βόρεια Ευρώπη. Πλήρης στήριξη στην υπό διερεύνηση διασύνδεση της Ηπείρου με το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. 

Πολιτική Προστασία: Συμβολή στην συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας. Προσπάθεια ίδρυσης Κέντρου Εκπαίδευσης σε αντικείμενα Πολιτικής Προστασίας ώστε να  αξιοποιηθούν οι υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό και η μοναδική γεωγραφία της περιοχής, και να συμβάλλουμε στην δημιουργία μιας νέας οικονομικής δραστηριότητας. Ειδική έμφαση στην ανάπτυξη και χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για σκοπούς πολιτικής προστασίας.    

Διασύνδεση με ακαδημαϊκά ιδρύματα: Ουσιαστική διασύνδεση με Κέντρα Αριστείας στην Ελλάδα και διεθνώς, με στόχο τον συντονισμό της Ηπείρου με την  αιχμή της σύγχρονης γνώσης και τεχνολογίας. Καμπάνια για την Στρατηγική Επέκταση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ειδικότερα την άμεση λειτουργία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών που θα συντελέσει καταλυτικά στην ορθολογική λειτουργία της Πολυτεχνικής Σχολής και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εν γένει. Συνεχής προσπάθεια για ουσιαστική διασύνδεση των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης με τις υγιείς δυνάμεις του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων.

Ενίσχυση του οικοσυστήματος Πληροφορικής που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται στα Γιάννενα. Απαιτείται σύσταση παγκοσμίου βεληνεκούς Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας με βασικό άξονα τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Γνώσης. Ενίσχυση του Τεχνολογικού Πάρκου και κάθε προσπάθειας εφαρμογής της γνώσης με στοχευμένες κινήσεις και στρατηγικές χαμηλού οικονομικού κόστους και ψηλής απόδοσης. Το βασικό έλλειμα είναι σε ολοκληρωμένη στρατηγική καινοτομίας, σε προσωπικό με εμπειρία εφαρμοσμένης καινοτομίας και σε διεθνή αεροπορική διασύνδεση των Ιωαννίνων, όχι σε κτίρια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.